Grudzień 13, 2017

Świat zwierząt i weterynaria I

I Nagroda: Anna Jarosińska, Anna Hapanowicz, Karolina Ciesielska

Tytuł: Wpływ probiotyku Enteronormin na rozwój zakażenia Nosema ceranae u pszczoły miodnej (Apis
mellifera L.) w warunkach laboratoryjnych

II Nagroda: Klaudia Gawrysiak, Maciej Woźniak

Tytuł: Liczebność oraz charakterystyka miejsc lęgowych kruka (Corvus corax) na terenie Lasów
Sobiborskich

III Nagroda: Katarzyna Jędrzejewska, Gustaw Szafraniec, Marta Pęska

Tytuł: Ocena przydatności formuły Deventer do wyznaczania terminu szczepień przeciwko chorobie
Gumboro w świetle wyników badań monitoringowych Zakładu Chorób Ptaków WMW
SGGW w latach 2015 – 2017

Wyróżnienie: Karolina Duda, Weronika Bieńko

Tytuł: Kozioróg dębosz – ekologiczny inżynier w Rogalińskim Parku Krajobrazowym

Wyróżnienie: Katarzyna Bloch

Tytuł: Człowiek nietoperzom. Problematyka leczenia i rehabilitacji nietoperzy w Polsce.

Wyróżnienie: Mateusz Pawelec

Tytuł: Zgrupowanie zimującej awifauny na terenie Starego Kampusu SGGW w Warszawie na podstawie
wyników odłowów ptaków w ramach ogólnopolskiej Akcji Karmnik