Grudzień 13, 2017

Świat roślin

I Nagroda: Paulina Brodacka

Tytuł: Ile psów trzeba by zjeść rzepak 

II Nagroda: Łukasz Czech

Tytuł: Jak każdy rolnik może zoptymalizować nawożenie przy użyciu algorytmów ewolucyjnych

III Nagroda: Alicja Dołkin, Łukasz Karabowicz

Tytuł: Zróżnicowanie torfowisk północnej Polski w okolicach miejscowości Kosiory

Wyróżnienie: Szymon Ostachowski

Tytuł: Porównanie produkcyjności Daglezji zielonej (Pseudotsuga menziesii) z różnych pochodzeń na powierzchniach doświadczalnych w Brandenburgii

Wyróżnienie: Ewelina Krajewska, Arletta Kochańska

Tytuł: Stan zachowania muraw bliźniczkowych oraz łąk ostrożeniowych w Bieszczadach zachodnich

Wyróżnienie: Antonia Gamdzyk

Tytuł: Rozwój podsadzeń bukowych w drzewostanach bukowych