Listopad 13, 2017

Sekcje

Hodowla i żywienie zwierząt

Proponowane zakresy tematyczne:

 • Hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich
 • Produkcja rolnicza zwierząt
 • Rolnictwo
 • Zootechnika
 • Technologia pasz

 

Świat zwierząt i weterynaria

Proponowane zakresy tematyczne:

 • Ekologia zwierząt
 • Leśnictwo
 • Ochrona świata zwierząt
 • Weterynaria
 • Zootechnika
 • Behawiorystyka zwierząt

 

Świat roślin

Proponowane zakresy tematyczne:

 • Biotechnologia roślin
 • Ekologia roślin
 • Produkcja rolnicza roślin
 • Leśnictwo
 • Ochrona zdrowia roślin
 • Ogrodnictwo
 • Rolnictwo

 

Człowiek i jego otoczenie

Proponowane zakresy tematyczne:

 • Biotechnologia spożywcza
 • Bezpieczeństwo żywności
 • Dietetyka
 • Gastronomia i hotelarstwo
 • Inżynieria środowiska
 • Leśnictwo
 • Ochrona środowiska
 • Technologia drewna
 • Technologia żywności i żywienia człowieka
 • Żywienie człowieka i ocena żywności

 

Inżynieria

Proponowane zakresy tematyczne:

 • Budownictwo
 • Inżynieria maszyn i urządzeń specjalnych
 • Inżynieria i gospodarka wodna
 • Inżynieria środowiska
 • Inżynieria systemów biotechnicznych
 • Technologia drewna
 • Technologie energii odnawialnej

 

Bioinżynieria i nauki biologiczne

Proponowane zakresy tematyczne:

 • Biologia
 • Bioinżynieria zwierząt
 • Biotechnologia zwierząt
 • Bioinformatyka
 • Genetyka
 • Mikrobiologia
 • Embriologia i histologia
 • Hodowle komórkowe in vitro

 

Projektowanie i gospodarowanie przestrzeni

Proponowane zakresy tematyczne:

 • Gospodarka przestrzenna
 • Architektura krajobrazu
 • Ogrodnictwo
 • Meblarstwo
 • Technologia drewna

 

Ekonomia i nauki społeczne

Proponowane zakresy tematyczne:

 • Ekonomia
 • Finanse i rachunkowość
 • Informatyka i ekonometria
 • Informatyka
 • Logistyka
 • Pedagogika
 • Socjologia
 • Towaroznawstwo
 • Turystyka i rekreacja
 • Zarządzanie