Grudzień 13, 2017

Inżynieria

I Nagroda: Mikołaj Kucharski, Krzysztof Waszczyniuk

Tytuł: Zastosowanie technologii BIM w geotechnice

II Nagroda: Karolina Mazgajska, Dominika Gajek, Adrianna Królak

Tytuł: Analiza śladu wodnego jako metoda oceny stopnia zagrożenia zasobów wodnych

III Nagroda: Anna Błaszczak, Kamil Zając

Tytuł: Wykorzystanie nieinwazyjnych metod badawczych w analizie ryzyka wystąpienia przebić hydraulicznych w podłożu obiektów kubaturowych

Wyróżnienie: Sylwia Karaś, Aleksandra Piałucha

Tytuł: Wykorzystanie narzędzi GIS w ocenie potencjału solarnego

Wyróżnienie: Michał Kowalczuk, Piotr Babańczyk

Tytuł: Zaprojektowanie jednostki UAV oraz jej możliwości w zakresie monitoringu środowiska

Wyróżnienie: Mateusz Olender

Tytuł: Osuwisko jako wyzwanie dla planowania przestrzennego